Fragment uit de Donkere Metten van 2019 Psalm 4

Ruim een jaar geleden hebben de zangers crême kleurige alben aangeschaft, omdat de togen en superplies ernstig waren versleten en vanwege het 10 jarig bestaan van de Schola. Dat uitgestelde feest (corona) gaan we nu inhalen door o.a. het zingen van de Mariavespers 31 oktober. Niet onvermeld dient te blijven dat wij een donatie van een stichting hebben mogen ontvangen om deze alben te kunnen aanschaffen.

 

Kortom : U bent van harte uitgenodigd  om te komen luisteren en mee te vieren.

 

 

Workshop gregoriaans zingen met wereldprimeur

 

 

Op 21 januari 2023 vindt weer een workshop gregoriaans zingen plaats. Onder leiding van docent Stan Hollaardt dompel je je een dag onder in het gregoriaans. Stan doet dit al jaren – een interview met hem hierover vind je op deze pagina.

Er is altijd een interessant thema waaraan de dag wordt opgehangen, maar dit jaar is er wel iets heel bijzonders: Stan heeft hoogstpersoonlijk een ‘vluchtelingenvespers’ samengesteld. Hij vertelt daarover in deze nieuwsbrief en de deelnemers aan de workshop zingen de primeur – hoe gaaf is dat?!

Maar voordat we hem aan het woord laten, geven we je eerst nog even de details van de workshopdag.

Wanneer en waar?

  • zaterdag 21 januari 2023
  • 10.00-16.00 uur
  • Westerkerk, Gouda

Wat kost het?

Deelname kost € 50,-. Daarbij zit inbegrepen:

  • bladmuziek (wordt ter plekke uitgedeeld)
  • lunch

Het is je waarschijnlijk al opgevallen dat de workshop niet in het Passionistenklooster in Haastrecht plaatsvindt, maar in de Westerkerk in Gouda. Dat komt doordat het klooster een andere bestemming krijgt en de paters naar een andere plek verhuizen.

Ongeveer 20 jaar konden we deze workshopdag in Haastrecht organiseren en we willen de paters en in het bijzonder pater Mark-Robin Hoogland hartelijk danken voor de gastvrijheid al die jaren.

Stan Hollaardt vertelt over zijn vluchtelingenvespers
“Met Karolus Magnus, mijn schola cantorum, ben ik bezig om gregoriaans buiten de kerk of liturgie om te promoten. We hebben al allerlei projecten gedaan, zoals The martyred virgins in 2011, opgedragen aan alle vrouwen die wereldwijd slachtoffer van geweld zijn geworden. Daarvoor zochten we teksten uit de literatuur en de bijbel. Het was een heel succesvol project dat positieve reacties oogstte. We hebben zelfs een uitvoering verzorgd voor de Commissie Deetman, die onderzoek deed naar misbruik in de kerk.

We koppelen dus graag een actueel maatschappelijk thema aan het gregoriaans en de vluchtelingenvespers zijn daar een ander voorbeeld van. Het idee om het vluchtelingenprobleem te combineren met gregoriaans speelt al jaren door mijn hoofd en kreeg afgelopen jaar vorm.

Ik zoek dan in de bijbel en in literaire teksten naar passende passages. En als ik in het gregoriaans geen muziek vind die ik nodig heb, componeer ik dat zelf.”

Dat Stan literatuur raadpleegt, is niet verwonderlijk, want hij was ooit docent Nederlands. “Gregoriaans is een uit de hand gelopen hobby.” Hoe dan ook: de combinatie van deze twee factoren in zijn leven, leveren dus unieke projecten op.

Wie 21 januari meedoet, krijgt dus de primeur van Stan Hollaardts vluchtelingenvespers. “Het is wel de beknopte versie, anders redden we het niet”, vertelt Stan enthousiast. Wat kan je zoal verwachten in deze nieuwe vespers? Of… is dit onderwerp eigenlijk wel zo nieuw?

“Er zit een middeleeuws gezang in over een vogel die de grote wateren overstak en z’n eigen land achterliet om het beloofde land te bereiken. Er zitten psalmen in; daarin worden alle mogelijke oergevoelens van mensen weergegeven: onrust, verdriet, verlangen… Die kan je dus heel goed voor deze context aanwenden.

In het Oude Testament gaat het al over vluchteling zijn in het verhaal waarin de joden vanuit Egypte vluchtten en met allerlei tegenslagen zeer lang door de woestijn trokken. En in het Nieuwe Testament sloegen ouders ten tijde van Jezus’ geboorte juist naar Egypte – de andere kant op dus - op de vlucht, bang voor Herodes.

Omdat in een vespers ook een lezing hoort, lees ik teksten voor uit de moderne literatuur; uit romans. En daarmee trek ik het thema over vluchtelingen heel sterk naar de actualiteit.

Het afsluitende gezang gaat over Maria die onze toevlucht is. Iemand bij wie een vluchteling kan aankloppen. De oorspronkelijke tekst is ongeveer 100 jaar geleden gevonden in de Egyptische woestijn. Hoe toepasselijk! Griekse letters, later in het Latijn vertaald. Het is het oudste Maria-gezang dat bekend is.”

Nu rijst natuurlijk de vraag of de afsluiting van de workshop dan misschien tegelijkertijd ook een klein concertje is voor vluchtelingen of dat er op een andere manier vluchtelingen bij de dag worden betrokken. “Nee, die dag is gewoon voor de workshopdeelnemers. Intern. Ik heb wel contact met vluchtelingen, maar tijdens de workshop richten we ons vooral op gregoriaans zingen en dat ervaren.”

 

 

 

Doe je mee?

 

Wil je meedoen met deze workshop? Leuk! We heten je natuurlijk graag welkom. Via onderstaande knop kun je je aanmelden.

 

 

 

> Ik wil graag meedoen!

 

 

 

 

Gregoriaanse Kring Rotterdam
Bij voldoende belangstelling start januari 2023 een Gregoriaanse Kring Rotterdam.
Een Gregoriaanse Kring bestaat uit een groep liefhebbers van het gregoriaans, die
eenmaal per maand samenkomt om zich zingend te verdiepen in het gregoriaanse
repertoire, behorend bij de betreffende periode van het kerkelijk jaar. Een
Gregoriaanse Kring geeft geen uitvoeringen.  
Op dit moment zijn Kringen in Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Culemborg.
Er wordt gezongen met aandacht voor onder andere de relatie van tekst en muziek,
het tekstritme en de neumennotaties van de oude handschriften. Het zingenderwijs
bestuderen van de gezangen staat echter centraal. Er wordt niet naar een uitvoering
toegewerkt.
De zangers krijgen van tevoren bladmuziek via e-mail toegestuurd en worden
gevraagd zich thuis voor te bereiden. Hoewel er geen toelatingseis is, wordt van de
deelnemers verwacht dat zij enige ervaring hebben met het zingen van gregoriaans
of bereid zijn zich hierin te verdiepen.
In Rotterdam zal de Kring iedere laatste zaterdag van de maand bijeenkomen, van
september t/m april. Er vinden jaarlijks 8 sessies van 2,5 uur plaats. Voorlopige
planning is van 10:00 tot 12:30 uur. Op het moment van schrijven is er nog geen
definitieve locatie bekend. Er wordt geprobeerd een betaalbare locatie op
loopafstand van het Centraal Station te vinden.
De Gregoriaanse Kringen functioneren onder de paraplu van de stichting Amici
Cantus Gregoriani (zie: gregoriaans-platform.nl > Gregoriaanse Kring)
De Gregoriaanse Kring Rotterdam zal onder leiding staan van Ed Catijn.
Meer informatie of aanmelding? Mail naar ed.catijn@me.com of bel 06 384 56 553