1 oktober 2023 de 26ste zondag door het jaar zingt de Schola Cantorum Isala o.l.v. Dhr. P. Streevelaar de eucharistieviering in de St. Caeciliakerk Alexanderpolder om 9uur45. Celebrant: Pastor Joost de Lange. 

Introitus: In nomini Domini omne genu flectatur, caelestium, terrestrium et infernorum : quia Dominus factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis :

ideo Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris.  In de Naam van de  Heer moet iedere knie zich buigen in de  hemel, op aarde en onder de aarde ; want de Heer  is gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood aan het kruis ; daarom is  de Heer Jezus Christus in de heerlijkheid van God de Vader. 

     26 november 2023 de laatste zondag van de tijd door het jaar. Het hoogfeest van 

      Christus, koning van het heelal zingt de Schola Cantorum Isala o.lv. Dhr. P. Streevelaar

      de eucharistieviering in de St. Paulus Bekering Capelle a/d IJssel om 11.00 uur. 

      Celebrant: Pastor Huub Flohr.

      Introitus: Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere virtutem, et divinitatem, et sapi-

      entiam, et fortitudinem, et honorem. Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum.

      Het Lam dat geslacht werd, is waardig macht te ontvangen, glorie en wijsheid,

      kracht en eerbetoon. Hem zij de heerlijkheid en de koningsmacht in de eeuwen der

                                                                                 eeuwen.