Home » Agenda

 

Mariavespers

Zondag 31 oktober om 17.00 uur zingt het Gregoriaans koor van onze Christoffelparochie,

de Schola Cantorum Isala, de Mariavespers als afsluiting van de Mariamaand. Dit zal plaatsvinden in de St. Josephkerk,

Kerklaan 20 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

De vespers of het avondgebed behoren tot de getijdengebeden in de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe kerk en worden gebeden rond de klok van 17 uur. Het woord vesper (s) komt van  het Latijnse woord vespera dat avond betekent.

In het Nederlands wordt het woord vespers in het meervoud gebruikt, analoog aan de woorden als metten, lauden en completen.

Voor Vaticanum II onderscheidde men in elk geval Romeinse en monastieke vespers. De Romeinse vespers werden voor wereldheren en seculiere orden voorgeschreven. De monastieke vespers voor de monastieke orden (zij die leefden volgens de Regel van Benedictus).

Na het tweede Vaticaans concilie zijn de Rooms Katholieke vespers voor priesters en leken aangepast en wat soberder geworden.

Wij volgen de Romeinse vespers van voor Vaticanum II.