Home » Agenda

 

Vrijdag 15 april 2022 zingt het Gregoriaans koor van onze Christoffelparochie,

de Schola Cantorum Isala, de Donkeren Metten en Lauden van de Stille-of Paaszaterdag.   Dit zal plaatsvinden in de St. Josephkerk,

Kerklaan 20 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Aanvang 21.30 uur.

 

 

Deze Metten worden, zoals merkwaardigerwijs vroeger wel meer gebeurde, onmiddellijk gevolgd door de geanticipeerde Lauden

(vervroegd morgengebed), eveneens van normale samenstelling: 4 psalmen, 1 cantiek uit het Oude en de vaste cantiek uit het

Nieuwe Testament, de Lofzang van Zacharias. Alle met eigen antifonen en aan het einde een kort slotgebed.

Tot zover dus eigenlijk geen nieuws. Het bijzondere zit hem echter in het ritueel, de entourage en de invulling van bovengenoemde

vaste bestanddelen, die nogal afwijkend zijn van de wijze waarop Metten en Lauden op de overige dagen van het jaar gevierd worden. Het moge dus intussen duidelijk zijn, dat deze donkere Metten en Lauden alleen gezongen worden/werden op de drie laatste dagen van de Goede Week: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, en in feite steeds op de vooravond daarvan:

woensdag-, donderdag- en vrijdagavond.

De volgende morgen gaat men dan weer verder met de gebedsuren voor overdag.