Guido van Arezzo

Italiaanse Benedictijner monnik

een van de belangrijkste grond-

leggers van de muzieknotatie.

Deze foto gemaakt tijdens een eucharistieviering in de St. Caeciliakerk.

 

Onze nieuwe kleding is binnen.