Home » Foto-album

 Donkere Metten en Lauden worden/ werden alleen gezongen op de vóóravond van de laatste drie dagen van de Goede Week. Het thema van de Goede Vrijdag-avond is: de avond na de begrafenis, de dodenwacht bij het graf. Stilte, droefheid, berusting, maar ook levensverwachting en opstandingsgedachten.
Op een enkele uitzondering na ademt alles vredige, ingetogen kalmte: de keuze van de psalmen, de tekst van de antifonen en responsoria, de melodieën.
Het is een "depositio in pace", een wake bij een graf waarvan men weet dat het weldra zijn prooi zal teruggeven

Guido van Arezzo

Italiaanse Benedictijner monnik

een van de belangrijkste grond-

leggers van de muzieknotatie.

Deze foto gemaakt tijdens een eucharistieviering in de St. Caeciliakerk.

Tevens werd de verjaardag van dhr. Piet Streevelaar , dirigent van de schola cantorum isala, gevierd. 85 jaar is hij geworden. Piet van harte!