Deze foto gemaakt tijdens een eucharistieviering in de St. Caeciliakerk.