Home » Foto-album

Guido van Arezzo

Italiaanse Benedictijner monnik

een van de belangrijkste grond-

leggers van de muzieknotatie.

Deze foto gemaakt tijdens een eucharistieviering in de St. Caeciliakerk.

Tevens werd de verjaardag van dhr. Piet Streevelaar , dirigent van de schola cantorum isala, gevierd.  Piet van harte!