DOELSTELLINGEN VAN DE SCHOLA 

 Het doel van de schola  is het bewaren van het prachtige erfgoed

 "Gregoriaans" door het begeleiden van Eucharistie-vieringen/het zingen/bidden van getijdengebeden zoals Vesper en Completen- het kerkelijk avondgebed in het Latijn. 

Mede het verzorgen van uitvaartdiensten enz.

 

 Mocht u geïnteresseerd zijn in één van deze vieringen, neem dan contact op met een van de personen onder het kopje contacten. Wij zullen dan in overleg bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

 

De Schola hanteert het LIBER USUALIS als uitgangspunt. Dit is het boek waarin alle liturgische gezangen die in de kerkelijke kalender (A-,B- en C-jaar) staan, dus alle getijdengebeden zoals Vespers en Completen van alle dag. Voor Eucharistievieringen hanteren wij het GRADUALE ROMANUM.

Hierin staan de vaste en wisselende gezangen van de H. Mis.